napisz lub zadzwoń gdzie uczymy tańca rekomendujemy współpracujemy
E-mail:
info@taniec-rybnik.pl
krzysztof@taniec-rybnik.pl
tzr.krzysztof@gmail.com
www.taniec-rybnik.pl
Studio Tańca Towarzyskiego TZR
E-mail:
krzysztof@taniec-rybnik.pl
tzr.krzysztof@gmail.com
tel. 604 347 759
Krzysztof Wiśniewski
E-mail:
info@taniec-rybnik.pl
krzysztof@taniec-rybnik.pl
tzr.krzysztof@gmail.com
tel.
(032) 422 2132
(032) 422 8875
(032) 422 2320
www.teatrziemirybnickiej.pl
Teatr Ziemi Rybnickiej
44-200 Rybnik
Plac Teatralny 1
E-mail:
info@taniec-rybnik.pl
krzysztof@taniec-rybnik.pl
tzr.krzysztof@gmail.com
tel.
(032) 4557 454
www.mokpszow.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Pszowie
44-200 Pszów
ul. Traugutta 1
  • W miesiącu lutym i marcu zapraszamy na nowe kursy tańca towarzyskiego i imprezowego.