oferta studia

wyjątkowość
studia

Jakość wykonywanej pracy można definiować w wieloraki sposób.
Uważamy, że stwarzanie warunków do pozyskiwania satysfakcji
przez uczestników studia podczas realizacji własnych pasji, pielęgnowanie
przez nich szeroko rozumianych znajomości, często kończących się zawarciem
związków małżeńskich jest dla nas jednym z najważniejszych kryteriów oceny
naszej pracy.
Utwierdza nas w tym:

  • udział prawie 7,5 tysiąca osób w kursach tańca I stopnia
  • wysoka frekwencja
  • często wyrażany przez Państwa aplauz podczas zajęć

Wierzymy, że gdy obowiązującym standardem w naszym studiu będą: otwartość, koleżeńskość, gotowość do przekraczania granic pojawią się także
sukcesy taneczne.

<< powrót

  • W miesiącu lutym i marcu zapraszamy na nowe kursy tańca towarzyskiego i imprezowego.