oferta studia

oferta główna

ROZSZERZONY KURSY TAŃCA TOWARZYSKIEGO
I, II, III, IV stopnia

Starannie przeprowadzona optymalizacja oczekiwań osób preferujących naukę w małych grupach tanecznych według indywidualnego toku nauczania umożliwiła przygotowanie specjalnej oferty. Dzięki temu uzyskaliśmy niepowtarzalny, kameralny klimat grupy. Forma zajęć sprzyja szybszej realizacji celów dydaktycznych przedstawionych w tabeli poniżej. Podobnie jak w wersji standardowej realizowany jest program, w skład którego wchodzą tańce światowego programu tanecznego i tańce użytkowe.

UMIEJĘTNOŚĆ Za osiągnięcie celu dydaktycznego uważa się
osiągnięcie przewidywanego poziomu
przez minimum 95 % uczestników kursu
I
stopień
II
stopień
III
stopień
IV
stopień
Samodzielne zatańczenie obowiązującego repertuaru
tanecznego na kursie
TAK TAK TAK TAK
Samodzielne rozpoznanie muzyki wszystkich tańców
obowiązujących na kursie
NIE TAK TAK TAK
Samodzielne, zgodne z muzyką rozpoczęcie
każdego z tańców obowiązujących na kursie
NIE NIE TAK TAK
Samodzielne, zgodne z dowolną muzyką
rozpoczęcie każdego z tańców obowiązujących na kursie
NIE NIE NIE TAK

Uczestnicy kursów III i IV stopnia decydują o wyborze repertuaru tanecznego. Istota innowacji sprowadza się
do rezygnacji z mniej popularnych tańców na rzecz dwóch wiodących lub kontynuacji nauki wszystkich tańców. Rozszerzona wersja kursów tańca towarzyskiego jest realizowana zawsze w niedzielę przez dziewięć tygodni,
po dwie godziny zegarowe. Każdy cykl szkoleniowy zakończony jest uroczystym spotkaniem przy muzyce, połączonym z nauką wybranego tańca i losowaniem bezpłatnych karnetów.

<< powrót

  • W miesiącu lutym i marcu zapraszamy na nowe kursy tańca towarzyskiego i imprezowego.