oferta studia

oferta uzupełniająca

Książka "Taniec towarzyski dla wszystkich. Każdy krok ma znaczenie."

Taniec towarzyski dla wszystkich, bo "każdy tańczyć może", bo dokonujące się
zmiany w naszej obyczajowości, umiejętność tańczenia nobilitują do rangi jednego
z elementów wykształcenia współczesnego człowieka. Każdy krok ma znaczenie,
bo w pierwszym etapie pełni funkcję przewodnika w świecie obcych gestów,
by następnie przeobrazić się w poezję ruchu, a dla pasjonatów stać się filozofią życia.

Wasze zaangażowanie, entuzjazm i radość płynąca z opanowania poprawnego tańczenia zdefiniowały potrzebę napisania konspektu zajęć tanecznych, w których uczestniczyliście. Zamierzeniem autorów było przygotowanie kart instruktażowych z opisem figur i tematów tanecznych z poszczególnych zajęć. Ich systematyczne gromadzenie umożliwi każdemu
z uczestników kursów tańca towarzyskiego stworzenie własnego podręcznika.

Publikacja składa się z pięciu części. W pierwszej znajduje się: spis treści, przewodnik
po publikacji, słownik terminów tanecznych oraz fotografie z komentarzem. W części drugiej, trzeciej i czwartej zostały zamieszczone opisy figur i tematów tanecznych w trzech stopniach uproszczenia:

  • trzeci stopień uproszczenia obejmuje program I, II i III stopnia kursu tańca towarzyskiego w rozdzieleniu na poszczególne stopnie.
  • drugi stopień uproszczenia adresowany jest do uczestników IV stopnia kursów tańca towarzyskiego oraz I stopnia tańca pojedynczego.
  • pierwszy stopień uproszczenia obejmuje repertuar przerabiany podczas zajęć kursu II stopnia tańca pojedynczego i zespołu tanecznego funkcjonującego w ramach Studia Tańca TZR.

W części piątej zawarte są opisy tańców nie wchodzących w skład "światowego programu
tanecznego", a będące tematem zajęć prowadzonych kursów.

Publikacja niniejsza jest bezpłatna i przeznaczona jest dla uczestników zajęć Studia TZR.

<< powrót

  • W miesiącu lutym i marcu zapraszamy na nowe kursy tańca towarzyskiego i imprezowego.